June 17, 2018

Rev. Dr. Kathleen Weller preaching from 1 Samuel 15:34-16:13 and Acts 11:19-30; 13:1-3.

June 3, 2018

Rev. Dr. Bruce Wismer preaching from Deuteronomy 5:12-15, Mark 2:23-3:6.

May 27, 2018

Rev. Karen Wismer preaching from Isaiah 6:1-8 and John 3:1-17.

May 13, 2018

Rev. Dr. Kathleen Weller preaching from Acts 1:1-11; Luke 24:44-53.

April 22, 2018

Rev. Dr. Bruce Wismer preaching from John 10:11-18; 1 John 3:16-24